diumenge, 26 de gener de 2014

Sobre el col·lapse dels serveis d'urgències a Terrassa

El grup municipal d’ICV-EUiA davant els episodis de col·lapse viscuts als serveis d’urgències sanitàries de la nostra ciutat ha emplaçat a la resta de grups municipals a donar suport a un posicionament institucional de l’Ajuntament de Terrassa instant al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a activar amb caràcter d’urgència les mesures necessàries per tal de fer front, amb els recursos humans i materials adients, a les situacions de col·lapse de les urgències hospitalàries i ambulatòries publiques a la ciutat de Terrassa,  per tal d’assegurar una atenció digna i adequada als pacients tot garantint correctament el dret a la salut de tota la ciutadania.

ICV-EUiA  manifesta que en els darrers dies s’ha pogut constatar com els serveis d’urgències hospitalaris i ambulatoris de la nostra ciutat han incrementat de manera extraordinària el número de persones que acudeixen afectats per malaltia. I malauradament, segons el portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, Manel Pérez, “també hem pogut constatar que en moltes ocasions el temps d’espera per ser ateses moltes d’aquestes persones excedeix allò que podríem considerar com raonable i que les condicions d’atenció dels usuaris que han de mantenir temporalment un ingrés hospitalari, fruït de les seves afeccions, en moltes ocasions tampoc està sent raonablement digna i d’acord amb les possibilitats i potencialitats dels nostres centres hospitalaris”

El grup roigverd considera que la incidència prevista per les autoritats sanitàries de l’epidèmia de grip d’aquesta temporada s’anunciava com força important, tal i com s’ha comprovat aquests dies, i que malgrat les previsions d’increment  extraordinari de pacients en aquest període, les retallades pressupostàries del Departament de Salut de la Generalitat, la contenció de plantilles i jornades laborals i de recursos materials han condicionat que l’atenció sanitària a la nostra ciutat es pugués adequar en tot moment correctament a les necessitats objectives d’atenció de la població malalta.

ICV-EUiA recorda en la seva proposta d’Acord institucional de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament que fins i tot el comité d’empresa de l’Hospital Mútua de Terrassa ha fet públic el col•lapse del servei d’urgències d’aquest equipament sociosanitari davant l’avenç de l’epidèmia de grip considerant que hi ha hagut una manca de material, d’espai adequat i confidencialitat per atendre els pacients, així com una nul·la ampliació de la plantilla per fer front a l’augment de la demanda assistencial en els moments que ho requeria. Han denunciat que s’han arribat a classificar zones dels passadissos del servei d’urgències com a llocs assistencials per pacients que precisen oxigenoteràpia i/o tractament nebulitzat dificultant fins i tot el correcte trasllat de pacients, i que l’augment desproporcionat de les càrregues de treball al personal sanitari assignat han comportat esgotament físic i psicològic dels treballadors que presten l’atenció als pacients.

ICV-EUiA també es fa ressó en la seva proposta que les Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) també han alertat del col•lapse dels serveis d’urgències que aquests dies s’esta vivint a molts hospitals i Centres d’Atenció Primària de Catalunya, amb esperes de moltes hores per rebre ingrés, per manca de llits i espais adequats per les persones malaltes i els seus familiars.

ICV-EUiA espera que la resta de grups municipals donin suport a la seva proposta d’emplaçar a prendre mesures efectives al Departament de Salut de la Generalitat, perquè considera que “el dret a la salut és un dels drets fonamentals de les persones i que les institucions publiques tenim el deure de protegir i garantir en les millors condicions”
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada